Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

Als je een klacht hebt dan hoop ik van harte dat je dat in eerste instantie met mij bespreekt. Dan kunnen we proberen om er samen uit te komen. Als je je hiermee niet geholpen voelt kun je vragen aan de klachtenfunctionaris van de LVVP om te bemiddelen. Het klachtenformulier en verdere informatie vind je hier. Als je je hiermee ook niet geholpen voelt kun je contact opnemen met de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken. Deze geschillencommissie heeft een digitaal portaal ingericht voor patiënten van vrijgevestigde psychologen. Aan het gebruik van deze geschillencommissie zijn kosten verbonden. Verder vallen GZ-psychologen ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. Je kunt je klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 

Heb je een klacht over je zorgverzekeraar, bijvoorbeeld over de vergoeding, of over een machtiging? Dan kun je terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Vind je dat je zorgverzekeraar je privacy niet respecteert? Of heb je een andere klacht of vraag over de GGZ? Dan kun je terecht op www.igj.nl; melden burger van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Scroll naar boven