Vergoeding zorgverzekering

Met een aantal zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten. Wanneer je in 2023 verzekerd bent bij DSW, inTwente, Stad Holland, Menzis, Anderzorg, Hema, VinkVink, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO of de Friesland dan declareer ik direct bij je zorgverzekeraar. Voor 2024 heb ik contracten afgesloten bij  DSW, inTwente, Stad Holland, Menzis, Anderzorg,  Hema, VinkVink, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, de Friesland,  VGZ, Univé, IZA, UMC. 

Voor alle andere zorgverzekeraars geldt dat ik geen contracten heb afgesloten. Dit houdt in dat je de factuur zelf aan mij betaalt en hem vervolgens zelf indient bij je zorgverzekeraar. De vergoeding die je hierna krijgt hangt af van je verzekeraar en de verzekeringspolis die je gekozen hebt. Wanneer je een naturapolis hebt gekozen vergoeden de zorgverzekeraars tussen de 50% en 80% van de behandeling. De overige kosten moet je zelf betalen.  Wanneer je een zuivere restitutiepolis hebt gekozen dan is dit 100% (let hierbij op de polisvoorwaarden). Je ontvangt hierbij maandelijks een factuur voor de behandeling. De factuur dien je binnen 14 dagen aan mij te voldoen. Ik adviseer je dan ook  om de factuur bij ontvangst direct in te dienen bij je zorgverzekeraar. 

Zowel wanneer ik een contract heb, als wanneer ik dat niet heb, gelden er bij alle zorgverzekeraars een aantal eisen waaraan je moet voldoen als de behandeling (deels) wordt vergoed. Zo moet er een verwijsbrief van je huisarts zijn en moet er sprake zijn van een DSM-5 classificatie die in aanmerking komt voor vergoeding. Een burn-out of relatietherapie worden bijvoorbeeld niet vergoed door je zorgverzekeraar. Ook moet er door mij een “zorgvraagtypering” gedaan zijn waarbij ik een vragenlijst (HoNOS+) in moet vullen. Bij sommige zorgverzekeraars moet vooraf toestemming worden gevraagd voor het starten van een behandeling (een machtiging). Wanneer ik geen contract met je zorgverzekeraar heb, is het uiteindelijk je eigen verantwoordelijkheid om de eisen en vergoeding van je zorgverzekeraar goed na te gaan.

Let op: je zorgverzekeraar hanteert altijd een jaarlijks wettelijk eigen risico. In 2023 en 2024 is dit minimaal 385 euro. Dit eigen risico geldt ongeacht of de behandelaar wel of geen contract heeft met de zorgverzekeraar. Wanneer het traject doorloopt in 2024 betaal je voor beide kalenderjaren het eigen risico.

Tarieven

Ik werk volgens de tarieven van het zorgprestatiemodel, die zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op deze pagina kun je alle tarieven vinden. De setting waarin ik werk is Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II, en mijn beroep is gezondheidszorgsycholoog. De eerste twee consulten, en het laatste consult, zijn altijd diagnostiek consulten. De sessies duren meestal 60 minuten.

Voor een intaketraject van twee gesprekken kun je in 2023 ongeveer rekenen op 350 euro. Ook als we hierna geen behandeling starten is er sprake van een betalingsverplichting. Het tarief van een reguliere behandelsessie van 60 minuten is in 2023 152,50 euro. Wanneer er sprake is van een sessie van 90 minuten (bijvoorbeeld bij EMDR) is het tarief 229,30 euro. Je kunt de sessies ook geheel zelf betalen. Bijvoorbeeld als je wel klachten hebt maar deze niet vergoed worden door de zorgverzekering. Het tarief hiervoor is 155,20 euro per gesprek van 60 minuten (dit heet een niet-basispakket zorg consult). 

Ik registreer op basis van ‘planning = realisatie’. Dit is een werkwijze die gehanteerd wordt bij de vastlegging van de consulten. Voor een consult wordt standaard 60 minuten gepland. Duurt een consult langer of korter dan 60 minuten, dan staat op de factuur de geplande tijd. Bij afwijkingen van meer dan 15 minuten t.o.v. de geplande tijd wordt het consult aangepast op basis van de realisatie (dit geldt zowel naar boven als naar beneden). 

Algemene betalingsvoorwaarden

De facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn betaald. Wanneer je hier niet aan kan voldoen dan kunnen we dit samen bespreken. Wanneer de factuur 44 dagen na de factuurdatum nog niet is betaald dan ga ik incassomaatregelen treffen of dit door derden uit laten voeren. Alle buitengerechterlijke incassokosten verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van jezelf (dit is ten minste 15% van de hoofdstom). Bij een betalingsachterstand loop je het risico dat de behandeling stopt. 

Afspraken afzeggen

Afspraken moeten minimaal 48 uur van tevoren worden afgezegd (via email, telefonisch of WhatsApp). Wordt een afspraak korter dan 48 uur van tevoren afgezegd dan wordt er een rekening gestuurd van 75 euro. Dit heet een no-show. Deze rekening kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar. 

Scroll naar boven