Vergoeding zorgverzekering

Vrijwel alle behandeling die ik bied, wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (als generalistische basis-ggz). het deel dat wordt , hangt wel af van de zorgverzekering die je gekozen hebt. 

In 2024 heb ik contracten afgesloten met DSW, inTwente, Stad Holland, Menzis, Anderzorg,  Hema, VinkVink, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, de Friesland,  VGZ, Univé, IZA, UMC. Als je hierbij je zorgverzekering hebt dan declareer ik direct bij je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt de factuur direct aan mij, je merkt daar dus niets van. Wel zal de zorgverzekeraar het eigen risico met je verrekenen, als dat nog open staat.  

Voor alle andere zorgverzekeraars geldt dat ik geen contracten heb afgesloten. Dit houdt in dat ik de factuur aan het einde van de maand aan jou zelf stuur. Jij betaalt deze aan mij en kunt hem vervolgens zelf indienen bij je zorgverzekeraar. De vergoeding die je hierna krijgt hangt af van je polis. Het percentage vergoeding ligt tussen de 50% tot 100%, en kun je navragen bij je zorgverzekeraar. De factuur dien je volgens de betalingsvoorwaarden binnen 14 dagen aan mij te voldoen. Ik adviseer je dan ook om de factuur bij ontvangst direct in te dienen bij je zorgverzekeraar.  

Er gelden voor alle zorgverzekeraars een aantal eisen waaraan je moet voldoen als de behandeling wordt vergoed. Zo moet er een verwijsbrief van je huisarts zijn en moet er sprake zijn van een DSM-5 classificatie die onder de verzekerde zorg valt. Ook moet er sprake zijn van een toegestane therapie. Welke dat zijn wordt bepaald door het Zorginstituut Nederland. Een burn-out of relatietherapie worden bijvoorbeeld niet vergoed door je zorgverzekeraar. Ook moet er door mij een “zorgvraagtypering” gedaan zijn waarbij ik een vragenlijst (HoNOS+) in moet vullen. Bij sommige zorgverzekeraars moet vooraf toestemming worden gevraagd voor het starten van een behandeling (een machtiging). Wanneer ik geen contract met je zorgverzekeraar heb, is het uiteindelijk je eigen verantwoordelijkheid om de eisen en vergoeding van je zorgverzekeraar goed na te gaan.

Let op: je zorgverzekeraar hanteert altijd een jaarlijks wettelijk eigen risico. In 2024 is dit minimaal 385 euro. Dit eigen risico geldt ongeacht of de behandelaar wel of geen contract heeft met de zorgverzekeraar. Wanneer het traject doorloopt in 2025 betaal je voor beide kalenderjaren het eigen risico.

Tarieven

Ik werk volgens de tarieven van het zorgprestatiemodel, die zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het tarief per consult wordt bepaald door het type consult en de duur daarvan. Op deze pagina kun je alle tarieven vinden: https://zorgprestatiemodel.nza.nl/.

Voor een intaketraject van twee gesprekken kun je in 2024 ongeveer rekenen op een tarief van 367 euro. Ook als we hierna geen behandeling starten is er sprake van een betalingsverplichting. Het tarief van een reguliere behandelsessie van 60 minuten is 161,46 euro. Wanneer er sprake is van een sessie van 90 minuten (bijvoorbeeld bij EMDR) is het tarief 242,76 euro.

Ook als er geen sprake is van verzekerde zorg, kun je in overleg met mij er toch voor kiezen in behandeling te gaan. De kosten van deze behandeling zijn dan geheel voor je eigen rekening. Het tarief is hierbij 164,77 euro per gesprek van 60 minuten (dit heet een niet-basispakket zorg consult). Dit is zowel de tijd die ik als behandelaar in gesprek met je ben, én de tijd die nodig is voor de voorbereiding van de gesprekken en de verslaglegging. Voor onverzekerde zorg is een verwijzing van de huisarts niet nodig.

Ik registreer op basis van ‘planning = realisatie’. Dit is een werkwijze die gehanteerd wordt bij de vastlegging van de consulten. Voor een consult wordt standaard 60 minuten gepland. Duurt een consult langer of korter dan 60 minuten, dan staat op de factuur de geplande tijd. Bij afwijkingen van meer dan 15 minuten t.o.v. de geplande tijd wordt het consult aangepast op basis van de realisatie (dit geldt zowel naar boven als beneden).

Algemene betalingsvoorwaarden

De facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn betaald. Wanneer je hier niet aan kan voldoen dan kunnen we dit samen bespreken. Wanneer de factuur 44 dagen na de factuurdatum nog niet is betaald dan ga ik incassomaatregelen treffen of dit door derden uit laten voeren. Alle buitengerechterlijke incassokosten verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van jezelf (dit is ten minste 15% van de hoofdstom). Bij een betalingsachterstand loop je het risico dat de behandeling stopt.

Afspraak afzeggen

Afspraken moeten minimaal 48 uur van tevoren worden afgezegd (via email, telefonisch of WhatsApp). Eventueel kun je de afspraak omzetten naar een online-afspraak. Als je een gesprek niet tijdig annuleert, zijn de kosten daarvan voor eigen rekening. Dit is ongeacht de reden. Wordt een afspraak korter dan 48 uur van tevoren afgezegd dan ontvang je een factuur die je zelf moet betalen en die niet vergoed wordt door je zorgverzekeraar. Het tarief voor een gemiste afspraak is 75 euro.

Scroll naar boven